«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Підсумки голосування на загальних зборах

E-mail Печать PDF

.

Розміщено 28.04.2020 р.

Підсумки голосування на загальних зборах від 24.04.2020 р.

Підсумки голосування на загальних зборах від 24.04.2020 р. (засвідчено ЕЦП)

 

24 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс» за наступним ПОРЯДКОМ   ДЕННИМ:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

4.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

5.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.

6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

З метою запобігання порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями до початку річних загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення річних загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 4 280 (чотири тисячі двісті вісімдесят), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не прибули на загальні збори та не реєструвались для участі у загальних зборах.                                    Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Підсумки голосування по першому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по другому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по третьому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по четвертому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по пятому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по шостому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по сьомому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по восьмому питанню:

«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.