«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

інше

E-mail Печать PDF

 

 05/04/2013

До уваги  акціонерів!

 

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00902101, місцезнаходження: 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м.Гайсин, вул.50-річчя СРСР, 15, повідомляє, що 02 квітня 2013 року відбулись чергові  Загальні збори акціонерів, на яких було розглянуто 12 питань Порядку денного. Участь у Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать 4 017 штук голосуючих акцій, що становить 76,95 відсотків голосів від загальної кількості ( 5 220) голосів.

      Голосування проводилось Бюлетенями за кожне питання Порядку денного окремо.

Підсумки результатів голосування наступні: по всіх питаннях Порядку денного рішення було прийнято:

«За» - 4 017 голосами, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах.

 

Дану інформацію розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень.Цінні папери України»  № 65 за 05.04.2013 р.

 

   Директор ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»                                                                     П.П.Спеней

 

 

10.12.2012 р.

                                                                 

                                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну Зберігача, який здійснював відкриття та ведення рахунків в цінних паперах акціонерів  ПРИВАТНОГО акціонерного товариства  «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

 та зберігав їх акції на цих рахунках

 

    У Зберігача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраідер», у якого були відкриті рахунки в цінних паперах і на яких зберігались акції акціонерів ПрАТ «Гайсинагротехсервіс», на підставі наказу НКЦПФР припинено дію ліцензії на здійснення депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів.

   У зв’язку з цим, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про заміну Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраідер» на іншого Зберігача (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»  від 10.12.2012 року)

   Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку

в цінних паперах, відкритого у  Зберігача цінних паперів.

   Реквізити Зберігача, у якого були відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій:

-  найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець цінними паперами «Тетраідер»;

-  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30453368 ;

- дані Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 №824256, номер запису 11741050001000586, дата проведення державної реєстрації  31 серпня 1999 року, місце проведення:   Виконавчий комітет  Вінницької міської ради;

-  місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13 ;

- телефони контактної особи: (0432) 655855, Генеральний директор – Целік Олександр Миколайович;

   Датою припинення діяльності Зберігача є  05.11.2012 року. Після дати припинення діяльності Зберігача проведення будь-яких операцій на рахунках у власників цінних паперів  не здійснюється.

 

    Реквізити нового Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій:

     - повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ -ІНВЕСТ»;

     - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36685399 ;

     - місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26 ;

     - телефон/факс контактної особи: (0432) 509-653, Директор – Морозова Марія Іванівна ;

     - дані Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 827586, видане 01 жовтня 2009 року          

       Виконавчим комітетом Вінницької міської ради, номер запису 1 174 102 0000 007995; 

     - дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної   

       діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Серія АВ № 493461,   

       видана  09 листопада 2009  року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк 

       дії Ліцензії: з 09 листопада 2009 року по 09 листопада 2014 року.

 

   Власник акцій ПрАТ «Гайсинагротехсервіс» повинен укласти Договір про відкриття власного рахунку в цінних паперах  із новим Зберігачем  ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ».

   Власник акцій ПрАТ «Гайсинагротехсервіс» має право самостійно обрати Зберігача. У разі, якщо акціонер згоден відкрити рахунок в ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ», то витрати, пов‘язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку у цінних паперах акціонера будуть здійснюватись за рахунок ПрАТ «Гайсинагротехсервіс». У разі бажання акціонера відкрити рахунок у цінних паперах у будь-якого іншого Зберігача, акціонер самостійно відкриває собі  рахунок і сплачує витрати з відкриття і обслуговування власного рахунку.

 Телефон для довідок : (04334) 2-53-87    Контактна особа -Головний бухгалтер Кальник  Валентина Григорівна.

 

 

Директор ПрАТ «Гайсинагротехсервіс»       Спеней Павло   Павлович                                                   

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 «Гайсинагротехсервiс». Все права защищены.